Emor Shalom

Mati Kaspi & Ehud Manor

None Provided

Hebrew Lyrics

Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom
Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom
Bo miyad, ten li yad
Tel li yad, 'ani ro'a kvar 'et ha-'ofek
Bo miyad, ten li yad
Kim'at shloshim shana 'ani levad

Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom
Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom

'Im netze ze 'el ze
Ze et ze nifgosh ha-yom 'al 'em ha-derekh
'Az nitz'ad yad be-yad u-nemale kol rega she-'avar

Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom
Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom

Ten li yad, ten li Re
Ten li Mi, 'ani rotza lashir bi-shtayim
Ten li Fa, ten li Sol, yashiru 'az kulam be-kol gadol

Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom
Bo, bo, bo 'od hayom
'Ani 'od kan 'az bo 'emor shalom, 'emor shalom

Mo miyad, ten li yad
Ten li yad, ani ro'a kvar 'et ha-'ofek
Bo miyad, ten li yad
Bo miyad ve-ten li yad

Translation

ten li yad

Media

Added June 10th, 2002