Avi Toledano

Yoram Tahar-Lev

English Lyrics

1.
Od mazhif hasade sheazavnu az
Od haarets noset yevula
Veod yafim hem haleylot biknaan
Terem hashemesh ola

2.
Od rakevet khotsa sham pardes yarok
Khasida od rogaat meal
Veod nisa baarafel' baemek
Beyn hazrikha vehatal'

Refrain
Vegam hakhora hahi im hahe!
Kola od ole kola lo nadam
Vegam hakhora hahi im hahe
Shira memale libi leolam

2.
Od shatim agananim al batey hair
Vehayam melatefet hakhol
Veod nishma eykh bilvavot poem lo
Zemer yashan umakhol'

Refrain

Translation

clip here from CD "We Grew Up Together"it took the second place }n the eurovision song contest (1982)

Media

Added September 19th, 1999