Kaddish

Salamone Rossi

Liturgy

Aramaic Lyrics

Yitgadal v'yitkadash sh'mei raba
Be'alma divra chirutei
V'yamlich malchutei
B'chayechon uv'yomeichon
Uv'chayei d'chol beit yisrael
Ba'agala uvizman kariv
V'imru Amen.
Yitbarach v'yishtabach
V'yitpa'ar v'yitromam
V'yitnase v'yitale
V'yithadar V'yithalal
Sh'me d'kudsha b'rich hu

Le'eila min kol birchata
Shirata
Tushbechata v'nechemata
Da'amiran b'alma
V'imru Amen.

Titkabal tz'lot'hon uva'ut'hon
D'chol beit yisrael
Kodam avuhon d'vishmaya
V'imru Amen.

Y'hei sh'lama raba min sh'maya
V'chayim tovim aleinu
V'al kol yisrael
Ve'imru Amen.

Oseh shalom bimromav
Hu v'rachamav
Ya'ase shalom aleinu
V'al kol yisrael
V'imru Amen.

Translation

Yitgadal v'yitkadash sh'mei raba
Be'alma divra chirutei
V'yamlich malchutei
B'chayechon uv'yomeichon
Uv'chayei d'chol beit yisrael
Ba'agala uvizman kariv
V'imru Amen.
Yitbarach v'yishtabach
V'yitpa'ar v'yitromam
V'yitnase v'yitale
V'yithadar V'yithalal
Sh'me d'kudsha b'rich hu

Le'eila ul'eila min kol birchata
Shirata
Tushbechata v'nechemata
Da'amiran b'alma
V'imru Amen.

Titkabal tz'lot'hon uva'ut'hon
D'chol beit yisrael
Kodam avuhon d'vishmaya
V'imru Amen.

Y'hei sh'lama raba min sh'maya
V'chayim tovim aleinu
V'al kol yisrael
Ve'imru Amen.

Oseh shalom bimromav
Hu v'rachamav
Ya'ase shalom aleinu
V'al kol yisrael
V'imru Amen.

Technically, the Kaddish is in Aramaic, not Hebrew.

Media

Added October 8th, 2000