Shivat Haminim

Chaim Parchi

None Provided

Hebrew Lyrics

Ertz Chitah Useorah
vegefen utena verimon
ertz zet shemen udvash
eretz zavat chalav udvash

Translation

Media

Added April 9th, 2002