Hija Mia Mi Querida

q

q

Ladino Lyrics

Hija mi, Mi querida
Aman aman
No te eches a la mar
Que la mar
4sta en fortuna
Mira que te va llevar

Que me lleve que me traiga
Aman aman a
Siete picos de hondor
Que me en gluta
pexe preto
Para salvar del amor

Translation

q

Hija mia mi querida, No te eches a la mar, It should say "salvar del amor", not "slavar del amor" in the last line. thank you, rey i know the version by els trobadors from cd uwe It should say (according to Joaquin Diaz version) "siete puntos de ...", not "funtas..." q

Media

Added May 17th, 2000