Zochreinu Lachayim

Goldfarb

High Holiday Liturgy

Hebrew Lyrics

Zoch-rei-nu la-cha-yim, me-lech cha-fetz ba-ba-cha-yim,
V'-chot-vei-nu b'-se-fer ha-cha-yim
l'-man'-cha E-lo-him cha-yim him cha-yim.

Translation

Media

Added October 7th, 2000