Lo Vayom V'lo Valaila

None Provided

None Provided

Hebrew Lyrics

Lo vayom v'lo valaila
Cheresh etseli, ataila,
Lo vahar v'lo vabika
Shita omda sham atika

Vhashita potra chidot
Umagida hi atidot,
Et hashita eshal ani,
"Mi vami y'hi chatani?"
"Umeyain yavo, shit-
HamiPolin o miLita?
Hab'merkava yaavor sh'vilo,
Im b'maklo uv'tarmilo?"

Translation

At twilight I make my way to the wise old acacia tree.
And I ask the tree who my bridegroom will be,
And whence he will come, from Poland? Lithuania? and How?
With a knapsack or in a carriage?

Media

Added June 20th, 1999