Yidn Redn Yidish

None Provided

belz

English Lyrics

Di velt iz ful mit redn
Es redt dokh yeder zakh.
Un yeder af zayn shteyger
Un yeder af zayn shprakh
Un yeder af zayn shteyger
Un yeder af zayn shprakh

Yidn redn yiddish
In ale, ale ekn velt
In afrike in heyse
Un in siberye kelt

Yidn redn Yiddish
Vayl Yiddish iz dokh sheyn
Men ken a tsveytn yidn
Farshteyn vi zikh aleyn
Men ken a tsveytn yidn
Farshteyn vi zikh aleyn

Translation

A goy zugt a vertl

Media

Added August 1st, 2001